Từ chuyện bậy bạ của Trần Khánh Dư đến cái đức của Hưng Đạo Vương

Từ chuyện bậy bạ của Trần Khánh Dư đến cái đức của Hưng Đạo Vương

Hoài Niệm

Trần Khánh Dư là danh tướng hàng đầu thời nhà Trần và có công lớn trong việc đánh bại quân ...