Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Nhà Trần luận công ban thưởng, trừng trị kẻ hàng Nguyên

Đến lúc xét xử người kẻ hàng giặc, những nhân dân và quân lính được miễn tội chết nhưng bị bắt phải chịu phu dịch nặng nề, chuyên chở gỗ đá để xây dựng cung điện. Các quan viên hàng giặc thì bị nghiêm trị tùy theo tội trạng. Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông … Đọc tiếp