Trịnh Công Sơn

Ánh nắng nhẹ ngày hạ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua ca khúc “Nắng Thủy Tinh”

Hoài Niệm

Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ đại tài của dân tộc Việt Nam. Ông được coi là một nhạc ...