Trầm Tử Thiêng

“Mùa Xuân Trên Cao” – Tinh thần lạc quan ẩn giấu nổi bất an của người lính trận xa nhà trong ngày xuân

Hoài Niệm

“Mùa xuân có chim én Mùa xuân có mây bay Mùa xuân có hoa nở Mùa xuân vui cả ngày! ...

Đến với nhau là duyên, ở bên nhau là nợ,…“HỐI TIẾC” chính là nợ duyên đã hết chúng ta phải xa lìa

Hoài Niệm

Duyên số vốn là điều khó nói. Đôi khi, có một người đến cuộc đời chúng ta chỉ để mang ...