Сᴜộᴄ ᴄһɪếп ᴄһốпɡ ɴɡᴜʏêп Môпɡ ʟầп тһứ 3: Тһᴜɑ тгậп тһảᴍ һạɪ, пһà ɴɡᴜʏêп ᴠẫп пɡạᴏ ᴍạп ᴋһɪ ᴆòɪ тù Ьɪпһ

Cùng với Ô Mã Nhi còn rất nhiều tù binh nước Nguyên vẫn còn bị Đại Việt giữ lại. Triều đình nhà Trần phải cân nhắc rất thận trọng giữa việc xét xử tù binh và việc nối lại bang giao với nước Nguyên. Lại nói về việc Nguyên Mông sau thất bại thảm hại … Đọc tiếp