Thời bao cấp

Chiếc cân đòn huyền thoại thời bao cấp và những điều đáng kinh ngạc

Hoài Niệm

Cân đòn đã được sử dụng rộng rãi cho đến hết thời bao cấp, với kiểu dáng không có quá ...