Song Ngọc

“Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em” – Chuyện tình chinh nhân, có tin tưởng, có “quả mọng” ngọt lành

Hoài Niệm

“Thiệp hồng anh viết tên em” là bài hát được hợp tác biên soạn bởi hai người nhạc sĩ tài ...