Quân Trần dùng liên hoàn kế

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Trần dùng liên hoàn kế, truy kích Thoát Hoan

Hoài Niệm

Chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến tại Nội Bàng, Thoát Hoan lại nghe gián điệp báo về rằng quân ...