Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Trần dùng liên hoàn kế, truy kích Thoát Hoan

Chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến tại Nội Bàng, Thoát Hoan lại nghe gián điệp báo về rằng quân ta “chia binh hơn 30 vạn, giữ cửa quan Nữ Nhi cùng núi Khâu Cấp, trải dài hơn trăm dặm chặn đường về”(theo Tân Nguyên sử) Trong lúc phần lớn lực lượng quân Đại Việt … Đọc tiếp