Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Trần đánh tan triều đình bù nhìn do nhà Nguyên ngụy dựng

Cuối tháng 1.1288, đám Việt gian cùng đoàn quân hộ tống do Tỉnh đô sự hầu Sư, Vạn hộ Đạt, Thiên hộ Tiên chỉ huy vượt qua biên giới, tiến vào địa phận Lạng Sơn. Lúc này, các tin tức về sự di chuyển của địch đã được quan quân Đại Việt do thám được. … Đọc tiếp