Quân Trần đánh tan triều đình bù nhìn do nhà Nguyên ngụy dựng

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Trần đánh tan triều đình bù nhìn do nhà Nguyên ngụy dựng

Hoài Niệm

Cuối tháng 1.1288, đám Việt gian cùng đoàn quân hộ tống do Tỉnh đô sự hầu Sư, Vạn hộ Đạt, ...