Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Nguyên tìm cách rút lui trong danh dự cũng không xong

Quân Nguyên lần thứ 3 tiến đánh Đại Việt, lao tâm bày kế, huy động thủy bộ rầm rộ nhưng hiệu quả chiến đấu lại càng kém cỏi hơn lần xâm lược trước. Thật đúng như phán đoán của Hưng Đạo vương khi bước vào cuộc chiến “Năm nay đánh giặc nhàn”. Quân ta với … Đọc tiếp