Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Nguyên lạc lối giữa ᴍê ᴄᴜпɡ Đại Việt

Ô Mã Nhi cho quân bắn thư sang quân ta đe dọa vua Trần: “Ngươi chạy lên trời ta theo lên trời, ngươi chạy xuống đất ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước” Trong cuộc hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông … Đọc tiếp