Nhạc Xuân

Truyền thống sum họp gia đình vào ngày Tết được đề cao qua nhạc phẩm “Xuân Họp Mặt” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Phụng

Hoài Niệm

Nhạc sĩ Văn Phụng (1930-1999) tên đầy đủ là Nguyễn Văn Phụng, ông sinh tại Hà Nội trong một gia ...