nhà Nguyên vẫn ngạo mạn khi đòi tù binh

Сᴜộᴄ ᴄһɪếп ᴄһốпɡ ɴɡᴜʏêп Môпɡ ʟầп тһứ 3: Тһᴜɑ тгậп тһảᴍ һạɪ, пһà ɴɡᴜʏêп ᴠẫп пɡạᴏ ᴍạп ᴋһɪ ᴆòɪ тù Ьɪпһ

Hoài Niệm

Cùng với Ô Mã Nhi còn rất nhiều tù binh nước Nguyên vẫn còn bị Đại Việt giữ lại. Triều ...