nhà Nguyên vẫn không nguội dã tâm

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Được trả 5 vạn tù binh, nhà Nguyên vẫn không nguội dã tâm

Hoài Niệm

Đầu năm 1286, vua Trần đã lệnh trao trả 5 vạn tù binh quân Nguyên về nước. Tuy nhiên, sự ...