Nhà Nguyên chưa nguôi hận

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Nhà Nguyên chưa nguôi hận, muốn phát động chiến tranh lần 4

Hoài Niệm

Ngày 2.7.1290, Thượng hoàng Trần Thánh Tông qua đời. Nguyên chủ muốn nhân lúc Đại Việt có tang mà gây ...