“Lời Gọi Chân Mây” – Em ơi! Tình yêu như gió như mây, theo cánh chim bay về chân trời.

Nhạc sĩ Lê Uyên Phương sinh ra và lớn lên tại vùng đất mộng mơ Đà Lạt, ông sinh ra vào năm 1941 và mất vào tháng 6 năm 1999 do ung thư phổi. Nghệ danh Lê Uyên Phương là nghe danh chung của ông – Người nhạc sĩ tài hoa và vợ của ông … Đọc tiếp