cuộc cнιếɴ vĩ đạι cнốɴԍ ɴԍuʏêɴ мôɴԍ ʟầɴ тнứ нᴀι: нưɴԍ Đạo vươɴԍ тuɴԍ Quâɴ sᴀɴԍ đấт тʀuɴԍ Quốc тʀuʏ κícн ԍιặc ɴԍuʏêɴ

Hưng Hiến vương Trần Quốc Uy cùng Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn thừa thắng đuổi tràn cả qua biên giới, đánh một trận nữa ngay tại châu Tư Minh, trong đất của nước Nguyên để triệt để tiêu diệt đạo quân xâm lược, cho quân giặc một trận nhớ đời. Chiến thắng Hàm Tử … Đọc tiếp