Cuộc cнιếɴ vĩ đại chống Nguyên Mông lần thứ hai: Nhà Trần chém Toa Đô, giải phóng toàn bộ Đại Việt

Trong lúc Thoát Hoan thua trận xiểng niểng, chạy dài từ Thăng Long về nước thì ở các hướng khác, quân Nguyên tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ của quân dân Đại Việt. Một bộ phận thứ yếu của quân Nguyên là cánh quân của Nạp Tốc Lạp Đinh vốn trước … Đọc tiếp