Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Được trả 5 vạn tù binh, nhà Nguyên vẫn không nguội dã tâm

Đầu năm 1286, vua Trần đã lệnh trao trả 5 vạn tù binh quân Nguyên về nước. Tuy nhiên, sự nhún nhường, thân thiện của triều đình Đại Việt cũng không đủ dập tắt được họa chiến tranh do tham vọng và lòng hận thù của Nguyên Mông quá lớn. Sau hồi binh lửa, quân … Đọc tiếp