dân Hán lầm than

Cuộc cнιếɴ chống Nguyên Mông lần thứ 3: Nhà Nguyên tính dùng cả triệu người đánh Đại Việt, dân Hán lầm than

Hoài Niệm

Dân chúng kêu than, tứ dân bỏ nghiệp. Người nghèo phải bỏ con để cầu sống, kẻ giàu phải bán ...