Cuộc cнιếɴ chống Nguyên Mông lần thứ 3: Nhà Nguyên tính dùng cả triệu người đánh Đại Việt, dân Hán lầm than

Dân chúng kêu than, tứ dân bỏ nghiệp. Người nghèo phải bỏ con để cầu sống, kẻ giàu phải bán sản nghiệp để ứng dịch. Nỗi khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng. Nay lại có việc đánh Giao Chỉ, điều động đến trăm vạn người (1), tiêu phí đến nghìn vàng, đó … Đọc tiếp