Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Nhà Trần tung cú đấm vào mạng mỡ quân Nguyên, cục diện đảo chiều

Thủy thì quân ta đem thuyền ra chặn mặt trước, lại thêm binh thuyền từ Vân Đồn vây mặt sau, thuyền quân Nguyên cồng kềnh nên bị mắc cạn, hết đường tiến thoái. Đầu tháng 1.1288, Thoát Hoan tự mình cầm đại quân đánh vào Vạn Kiếp, trong lúc đó Ô Mã Nhi sau khi … Đọc tiếp