Bất chấp yêu cầu của triều Nguyên

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Bất chấp yêu cầu của triều Nguyên, nhà Trần vẫn bắt Ô Mã Nhi đền tội

Hoài Niệm

Vua Trần giết Ô Mã Nhi là để trả mối hận cho muôn dân và cũng là trả hận cho ...