Những từ ngữ thông dụng sắp bị quên lãng của Sài Gòn và miền Nam ngày xưa

Xảnh xẹ, mình ên, bặc co tay đôi… là những từ mà người Sài Gòn xưa vẫn hay sử dụng, đến nay gần như đã bị lãng quên. Những từ ngữ này, có lẽ ngày nay chỉ còn sử dụng ở một số vùng ở miền Tây, nơi vẫn còn giữ được ngôn ngữ vùng miền không bị pha trộn.

Viết một bình luận