Ngắm nhìn sự thay đổi của Sài Gòn sau 50 năm qua những bức ảnh chụp từ những năm 1955 với 2005 cùng một vị trí.

Câu trả lời có thể được tìm thấy qua những hình ảnh so sánh đặc sắc trong ấn phẩm có tên “Sài Gòn 1955 – TP Hồ Chí Minh” năm 2005”, được Lãnh sự quán Pháp bảo trợ xuất bản năm 2005. Trong ấn phẩm này, những bức ảnh chụp năm 1955 được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Pháp nổi tiếng Raymond Cauchetier.

Sau đây là một số hình ảnh trích từ ấn phẩm, được trang mạng Belle Indochine của Pháp giới thiệu.

Nhà thờ Đức Bà năm 1955.
Năm 2005, diện mạo công trình không có mấy thay đổi.
Dinh Độc Lập năm 1955 là một công trình kiến trúc mang phong cách Pháp. Nó đã bị phá hủy vào năm 1962 do cuộc oanh tạc của hai phi công bất mãn thuộc không lực Sài Gòn.
Công trình này đã được xây dựng lại và khánh thành năm 1966. Sau giải phóng, Dinh Độc Lập đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.
Viện Bảo tàng trong Thảo Cầm Viên năm 1955.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005.
Chợ Bình Tây năm 1955.
Chợ Bình Tây năm 2005.
Mặt sau của Nhà thờ Đức Bà năm 1955.
Năm 2005.
Cầu Khánh Hội và cầu Mống trên Kênh Tàu Hủ năm 1955.
Năm 2005.
Đại lộ Charner năm 1955.
Đại lộ Nguyễn Huệ năm 2005.
Đại lộ De la Somme năm 1955.
Đại lộ Hàm Nghi năm 2005.
Khách sạn Majestic trên đường Catinat năm 1955.
Khách sạn Majestic, đường Đồng Khởi năm 2005.
Bến Bạch Đằng năm 1955.
Năm 2005.
Bờ sông Sài Gòn năm 1955.
Năm 2005.
Sông Sài Gòn, 1955.
Sông Sài Gòn, 2005.
Cầu Ông Lãnh, 1955.
Cầu Ông Lãnh, 2005.
Cầu Mống, 1955.
Cầu Mống, 2005.
Cầu Chà Và, 1955.
Cầu Chà Và, 2005.
Toàn cảnh Sài Gòn năm 1955.
Toàn cảnh Sài Gòn năm 2005.

Viết một bình luận