“Nắng lên xóm nghèo” – Một chút nắng vàng trên mảnh đất Bình Định của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Phạm Thế Mỹ sinh năm 1930, là một trong số nhạc sĩ Việt Nam có nhiều sáng tác nhạc vàng được yêu thích nhất. Ông sinh ra và lớn lên tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Thay vì theo nghiệp cầm bút giống nhà thơ Phạm Hổ và nhà văn Phạm Văn Ký thì … Đọc tiếp “Nắng lên xóm nghèo” – Một chút nắng vàng trên mảnh đất Bình Định của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ