Loạt ảnh về Trại Lê Văn Duyệt trụ sở Bộ tư lệnh Biệt khu thủ đô xưa nay

Biệt khu Thủ đô là một Biệt khu trong tổ chức Quân khu và Khu Chiến thuật của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trực thuộc Quân khu 3 và theo hệ thống điều hành của Bộ Tổng Tham mưu. Do địa bàn bảo an là Trung tâm Hành chính và Quân sự của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa, nên tuy vùng hoạt động nhỏ gọn, nằm trọn hoàn toàn trong Quân khu 3, nhưng trách vụ nặng nề và quan trọng hơn. Vì vậy, vào cuối tháng 4 năm 1975, khi Biệt khu Thủ đô thất thủ, kéo theo sự sụp đổ của Chính thể Việt Nam Cộng hòa và tác động tan rã lực lượng của Quân đoàn IV dù binh lực gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi Chính thể Việt Nam Cộng hòa chính thức thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1956, toàn bộ Lãnh thổ Nam Việt Nam do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát được chia thành 6 Quân khu gồm:

  1. Đệ Nhất Quân khu (Đông Nam phần)
  2. Đệ Nhị Quân khu (Bắc Trung phần)
  3. Đệ Tam Quân khu (Bắc Cao nguyên Trung phần và Bắc Duyên hải Miền Trung)
  4. Đệ Tứ Quân khu (Nam Cao nguyên Trung phần và Nam Duyên hải Miền Trung)
  5. Đệ ngũ Quân khu (Tây Nam phần)
  6. Quân khu Thủ đô.

Địa bàn của Quân khu Thủ đô đặc trách vùng Đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn. Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô đặt tại trại Lê Văn Duyệt, trên địa bàn quận 3, Sài Gòn cho đến tháng 4 năm 1975. Trụ sở Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô (tức Trại Lê Văn Duyệt) hiện nay chính là Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trại Lê Văn Duyệt năm 1969

Ngày 1 tháng 6 năm 1961, Tổng thống Diệm đã ra sắc lệnh cải tổ các Quân khu thành các Vùng Chiến thuật, theo đó Quân khu Thủ đô được đổi thành Biệt khu Thủ đô, mở rộng địa bàn thêm tỉnh Gia Định, trực thuộc Vùng 3 Chiến thuật.

Ngày 21 tháng 11 năm 1962, Tổng thống Diệm đã ra Sắc lệnh số 213/QP, sửa đổi lại điều 2 do Sắc lệnh số 98/QP, chia lại các Địa bàn Quân sự thành 4 Vùng Chiến thuật và 1 Biệt khu Thủ đô. Biệt khu Thủ đô trở thành một đơn vị cấp Quân khu Độc lập.

Ngày 2 tháng 7 năm 1965, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương Nguyễn Cao Kỳ đã ký Sắc lệnh số 124-QP “Đổi danh hiệu Biệt khu Thủ đô thành Quân khu Thủ đô”. Theo điều 1 của Sắc lệnh: Ranh giới Quân khu Thủ đô tạm thời là ranh giới Biệt khu Thủ đô cũ, gồm Đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn, tỉnh Gia Định.. Một năm sau, ngày 18 tháng 7 năm 1966, vẫn là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương Nguyễn Cao Kỳ, lại ký tiếp Sắc lệnh số 130/SL/QP đổi danh hiệu Quân khu Thủ đô thành Biệt khu Thủ đô và quy định: Ranh giới Biệt khu Thủ đô bao gồm Đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn, tỉnh Gia Định và Đặc khu Côn Sơn. Biệt khu Thủ đô vẫn được đặt thuộc Vùng 3 Chiến thuật, có nhiệm vụ như một Khu Chiến thuật.

Chuẩn tướng Phan Ðình Thứ (Lam Sơn), tư lịnh phó Biệt Khu Thủ Đô

Ngày 1 tháng 7 năm 1970, chính phủ Việt Nam Cộng hòa thay đổi danh hiệu 4 vùng chiến thuật thành 4 quân khu. Quân khu 3 có thêm tỉnh (tiểu khu) Gia Định, theo đó địa bàn quân khu 3 có 11 tỉnh. Tuy nhiên về mặt khu chiến thuật, tiểu khu Gia Định vẫn nằm trong Biệt khu Thủ đô.

Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt, nơi đặt Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Saigon trước 1975 (nay là khu vực Bộ tư lệnh TPHCM & CLB Thể thao Lan Anh).

Nhiệm vụ gìn giữ an ninh tại Biệt khu Thủ đô rất phức tạp. Các cơ sở Trung ương. Các định chế Quốc gia như hành chánh, quân đội, cảnh sát, an ninh tình báo, các tòa Đại sứ. Bộ tư lệnh và Bộ chỉ huy của các quân binh chủng, các đơn vị yểm trợ, tiếp vận v.v… đều nằm trong phạm vi của Biệt khu.

Tổng thống Thiệu đến Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô
Tổng thống Thiệu đến Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô
Bên trong quân khu Thủ đô
Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh va Trung tướng Đỗ Cao Trí tại Bộ Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô – Tháng 2-1969. Hai năm sau, tướng Đỗ Cao Trí đã tử nạn trực thăng ở tuổi 41 khi đi thị sát mặt trận giáp đông Campuchia đầu năm 1971.
Các tướng lĩnh Thái thăm Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô
Tổng thống Thiệu và Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh tại Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô
Tướng Nguyễn Văn Minh, Thống đốc quân sự Sài Gòn
Ký giả Francois Sully và Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh tại Bộ tư lệnh Biệt khu Thù đô
Trại Lê Văn Duyệt – Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô
Xe tăng M24 trong sân Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô sau ngày đảo chánh 1/11/1963
Toán cố vấn Mỹ 95 tại Bộ Tư Lệnh QĐ III, trong khu Trại Lê Văn Duyệt
rại Lê Văn Duyệt, nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô
Nơi ngày nay là bộ Tư lệnh TP HCM
Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt, nơi đặt Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Saigon trước 1975 (nay là khu vực Bộ tư lệnh TPHCM & CLB Thể thao Lan Anh).
Trại Lê Văn Duyệt
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon
(trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon
(trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon
(trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon
(trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon
(trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)
Trại Lê Văn Duyệt
Trại Lê Văn Duyệt
Trại Lê Văn Duyệt
Trại Lê Văn Duyệt
Trại Lê Văn Duyệt
Trại Lê Văn Duyệt
Trại Lê Văn Duyệt
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon
(trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)

Viết một bình luận