Bộ ảnh về Ngày Quân Lực và Lễ Quốc Khánh dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa năm 1966

Bộ ảnh về Ngày Quân Lực và Lễ Quốc Khánh dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa năm 1966 tại Sài Gòn 

Đệ Nhị Cộng hòa Việt Nam (1966-1975) là chính thể dân sự của Việt Nam Cộng hòa thành lập trên cơ sở của bản Hiến pháp tháng 4 năm 1966 và cuộc bầu cử tháng 9 năm 1967. Ngày 1 tháng 11 năm 1966 được xem là ngày chính thức thành lập nền Đệ Nhị Cộng hòa.

Mời các bạn đọc cùng Góc Xưa khám phá ngày Quốc Khánh xưa dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa qua loạt ảnh sau:

Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH tại Bộ Tổng Tham Mưu

Quân lực Việt Nam Cộng hòa là lực lượng quân đội của Việt Nam Cộng hòa, thành lập vào năm 1955, sụp đổ năm 1975. Tiền thân là Quân đội Quốc gia Việt Nam thuộc Liên hiệp Pháp, chủ yếu là Bảo an đoàn, Bảo chính đoàn. Ngày Truyền thống (còn gọi là ngày Quân lực) là ngày 19 tháng 6.

Không khí đường phố vào ngày Quốc Khánh và Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH
Không khí đường phố vào ngày Quốc Khánh và Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH
Những chiếc xe tăng diễu hành trên đường phố Sài Gòn vào ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH
Đường phố Sài Gòn vào ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH
Đoàn Nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa
Đoàn cảnh sát Việt nam Cộng Hòa diễu hành trên đường phố Sài Gòn vào ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH
Ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH tại Sài Gòn
Ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH tại Sài Gòn năm 1966
Ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH tại sài Gòn năm 1966
Lễ chào cờ trong ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH tại Sài Gòn năm 1966
Ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH
Ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH
Ngày lễ Quốc Khánh và Ngày Quân Lực thời VNCH
Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH
Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH
Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH năm 1966 tại Sài Gòn
Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH năm 1966 tại Sài Gòn
Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ (trái, đeo kính đen) với Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu trong cuộc duyệt binh Ngày Quân lực VNCH năm 1966 tại Sài Gòn
Ông Nguyễn Văn Thiệu trong Ngày Quân lực VNCH năm 1966 tại Sài Gòn

Nguyễn Văn Thiệu (5 tháng 4 năm 1923 – 29 tháng 9 năm 2001) là một sĩ quan, chính khách người Việt Nam, người từng giữ chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Chủ tịch Đảng Dân chủ và Mặt trận Quốc gia Dân chủ Xã hội trong giai đoạn 1967–1975. Trong cương vị một trung tướng bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Nguyễn Văn Thiệu được hội đồng tướng lĩnh bầu làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, trở thành Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa vào năm 1965. Ông đắc cử tổng thống sau khi giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử diễn ra vào năm 1967 và nắm giữ cương vị này cho đến khi từ chức chỉ vài ngày trước khi chính quyền Sài Gòn đầu hàng chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự kiện 30 tháng 4 năm 1975.

Tướng Nguyễn Hữu Có, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 1 năm thành lập chính phủ Kỳ, ngày 19/6.

Nguyễn Hữu Có (1925–2012) nguyên là một cựu tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên tại trường Võ bị Quốc gia do Chính phủ Quốc gia Việt Nam mở ra ở miền Trung Việt Nam vào cuối thập niên 40, ông cũng là một chính khách, từng giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, đồng thời là Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa (1965–1967). Ông từng là nhân vật quan trọng trong chính trường Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn các tướng lĩnh cầm quyền (1963-1967). Cuối tháng 4 năm 1975, ông tái ngũ với vai trò là người của Thành phần thứ ba để cùng với Tổng thống Dương Văn Minh tìm giải pháp cứu vãn Chế độ Việt Nam Cộng hòa. Giai đoạn sau này, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ tự do.

Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ trong cuộc duyệt binh kỷ niệm

Nguyễn Cao Kỳ (8 tháng 9 năm 1930 – 22 tháng 7 năm 2011) là một tướng lĩnh Không quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Thiếu tướng trước khi tham gia chính trường và trở thành Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa trong chính phủ quân sự từ năm 1965 đến năm 1967. Sau đó ông làm Phó Tổng thống cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong các chính phủ dân cử sau đó trước khi rời chức vụ này năm 1971.

Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ trong cuộc duyệt binh kỷ niệm
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Ngày Quân Lực VNCH năm 1966
Lễ Quốc Khánh 1-11-1966
Lễ Quốc Khánh 1-11-1966

Viết một bình luận