Bác sĩ Phan Quang Đán – chính khách đối lập với Tổng thống Ngô Đình Diệm thời xưa

Trong các nhà chính trị thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, có một nhân vật chính trị là Bác sĩ Phan Quang Đán. Ông Phan Quang Đán tổ chức mặt trận dân chủ đối lập đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Bác sĩ Phan Quang Đán

Bác sĩ Phan Quang Đán (6 tháng 11 năm 1918 – 26 tháng 3 năm 2004) là một chính khách Việt Nam trong thời Chiến tranh Việt Nam 1954 – 1975. Ông là bác sĩ y khoa, đào tạo từ Viện Đại học Harvard, Hoa Kỳ, có phòng mạch trên đường Nguyễn Thái Học, Sài Gòn và từng là giáo sư Trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Vào cuối thập niên 1960 sang đầu thập niên 1970 ông là Bộ trưởng Bộ Chiêu hồi trong Chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

Bác sĩ  Phan Quang Đán, dân biểu đối lập thời đệ I Cộng Hòa
Bác sĩ  Phan Quang Đán

Ông bắt đầu hoạt động chính trị chống Pháp vào thập niên 1940 nhưng đến năm 1947 thì phải bỏ nước lưu vong sang Trung Quốc. Ông về Việt Nam năm 1955 tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam Cộng hòa năm 1956 nhưng bị vu cáo là cộng sản. Ông đứng ra tổ chức khối Dân chủ (còn gọi là Mặt trận Dân chủ) làm lực lượng đối lập với đảng Cần lao và dùng báo Thời luận với 80.000 ấn bản mỗi ngày làm cơ quan ngôn luận. Vì chỉ trích chính sách nhà nước, trụ sở báo Thời luận bị đám đông kéo vào phá tan vào cuối năm 1957 rồi đến Tháng Ba năm 1958 thì bị rút giấy phép phải đóng cửa. Ông quay sang viết lập tờ Tin Bắc và lập đảng Tự do Dân chủ đến năm 1959 thì ứng cử vào Quốc hội. Tuy đắc cử với số phiếu nhiều gấp năm lần đối thủ thuộc đảng Cần lao, ông bị loại không cho nhậm chức.

Ứng cử viên Phan Quang Đán vận động tranh cử Tổng thống năm 1967

Năm 1960 ông nhận làm cố vấn cho nhóm âm mưu đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sự việc thất bại và ông bị bắt giam cho đến năm 1963 khi cuộc đảo chánh năm 1963 chấm dứt nền Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam.

Năm 1967 bác sĩ Phan Quang Đán ứng cử vào Quốc hội. Vì hoạt động của ông chống đối chính phủ quân sự của Nguyễn Cao Kỳ nên bị mưu sát. Ông cũng ra tranh cử trong liên danh cùng với Phan Khắc Sửu làm Phó Tổng thống năm 1967 nhưng thua liên danh Nguyễn Văn Thiệu – Nguyễn Cao Kỳ.

Phan Khắc Sửu và Phan Quang Đán trong Cuộc bầu cử Tổng thống và Thượng nghị viện VNCH ngày 3/9/1967
Ông Phan Quang Đán, ứng cử viên Phó TT trong Liên Danh 1
Cuộc bầu cử Tổng Thống VNCH năm 1967 – Ứng cử viên Phó TT Phan Quang Đán với các cử tri

Với chính phủ dân sự, ông được bổ làm Bộ trưởng Bộ Chiêu hồi rồi Thứ trưởng Bộ Xã hội.

Trong hình trên nhìn thấy bảng hiệu Phòng mạch của BS Phan Quang Đán tại số 15 Công trường Hồng Bàng, gần phía trước chợ Bà Chiểu.

Sau năm 1975 Phan Quang Đán sang tỵ nạn ở Mỹ và mất năm 2004.

Có người cho rằng ông là một người trong sạch và tài năng nhưng không gặp thời. 

Bên cạnh nhận xét về Bác sĩ Phan Quang Đán là người trong sạch và tài năng cũng có một số mẩu chuyện viết về việc chính khách Phan Quang Đán sẵn sàng hợp tác cùng Tổng thống Diệm. Xin phép được trích nguyên văn đoạn viết về Bác sĩ Phan Quang Đán:

“Trước khi tôi đi Chicago thì Phan Quang Đán, từ Seatle, lái xe đến Hoa Thịnh Đốn gặp tôi và cùng bàn với tôi rằng ông Diệm nên tìm cách về nước chấp chánh lúc này. Ông Đán tỏ ý muốn hợp tác với ông Diệm nếu được mời. Ông Đán lúc bấy giờ cũng là một chính khách thuộc loại đang lên. Có lần ông được thăm dò để mời ra hợp tác với Bảo Đại nhưng từ chối. Trong câu chuyện, ông Đán ngụ ý muốn tôi nên khuyên ông Diệm về nước lúc này, và trong câu chuyện với ông Diệm về sau, nên nhắc đến ông. Tôi cũng mừng là phần lớn những trí thức Việt Nam ở nước ngoài đều ủng hộ ông Diệm. Người ở ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn. Như vậy tôi phải công nhận rằng ông Diệm đang được lòng dân, ít ra là trong thành phần trí thức, tức là thành phần có ảnh hưởng lớn nhất trong một xã hội.”

Không có nhiều tư liệu lịch sử chứng minh về tính xác thực của lời kể trên, nên câu hỏi “Chính khách Phan Quang Đán sẵn sàng hợp tác cùng Tổng Thống Diệm” vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất.

Một số hình ảnh về bác sĩ Phan Quang Đán:

BS Phan Quang Đán (thứ hai bên trái qua)
Trung tá Vương Văn Đông, 28 tuổi, một trong hai sĩ quan cầm đầu cuộc đảo chánh, tại buổi họp báo. Người mặc áo trắng ở bìa trái là ông Phan Quang Đán, một cố vấn của nhóm đảo chánh 11/11/1960
Người mặc áo trắng ở bìa trái là ông Phan Quang Đán, một cố vấn của nhóm đảo chánh 11/11/1960
Hình trên là khi ông được trả tự do sau ngày đảo chánh 1-11-1963. (Ông Phan Quang Đán bị bỏ tù thời đệ nhất Cộng Hòa vì làm cố vấn cho nhóm đảo chánh năm 1960).
Hình ảnh đời thường của bác sĩ Phan Quang Đán
Bác sĩ  Phan Quang Đán, dân biểu đối lập thời đệ I Cộng Hòa (ông là người ngồi giữa và cầm bút )
Bác sĩ  Phan Quang Đán, dân biểu đối lập thời đệ I Cộng Hòa, trong một cuộc họp
Một bài viết trên báo về bác sĩ Phan Quang Đán

Viết một bình luận