Tuyển tập 18 bức hình cực hiếm về các vua chúa Triều Nguyễn và quân thần.

Sự xuất hiện của người Pháp vào giữa thế kỷ 19 đã mang tới những thay đổi lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cũng chính nhờ họ mà ngày nay chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng được những hình ảnh quý báu của quá khứ vương triều Việt.

Nhà Nguyễn (1802 – 1945) là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Trong 143 năm tồn tại của mình, nhà Nguyễn đã ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng trong dòng chảy lịch sử.

Đó cũng là thời kỳ xã hội Việt Nam biến đổi đầy xáo trộn. Sự can thiệp vũ lực của người Pháp đã mang đến những thăng trầm lớn cho lịch sử. Các nhiếp ảnh gia đã lưu lại những hình ảnh tư liệu quý giá.

Chân dung vua Thành Thái (1889-1907) trong bộ triều phục
Nhà Nguyễn (1802 – 1945) là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Trong 143 năm tồn tại của mình, nhà Nguyễn đã ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng trong dòng chảy lịch sử.
Ảnh chụp một vị quan triều Nguyễn cùng với vợ của mình năm 1899
Vị vua trẻ tuổi Duy Tân ngồi trên kiệu, ảnh chụp năm 1907
Vua Duy Tân chụp cùng quan lại trong triều năm 1907
Hai người vợ của vua Thành Thái năm 1907
Nam Phương hoàng hậu trong lễ tấn phong năm 1934
Nhan sắc của Nam Phương hoàng hậu
Nam Phương hoàng hậu thời thiếu nữ
Chân dung vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1928
Hai vị quan phục vụ trong triều, ảnh chụp tại Huế năm 1931
Bà Chúa Nhất, trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả của vua Thành Thái, ảnh chụp năm 1931
Lễ thiết triều của các quan lại triều Nguyễn, ảnh chụp năm 1926
Vua Khải Định ăn trưa tại điện Cần Chánh
Vua Khải Định bên cạnh các quan cố vấn triều đình
Các quan hành lễ trước điện Thái Hòa
Thái tử Bảo Long, con vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1936
Một vương phi già trong triều đình ở Huế

Viết một bình luận